Gesloten huis by Nicolaas Matsier PDF

In de auto gelezen, van en naar kantoor. Of beter gezegd, Nicolaas Matsier heeft het me voorgelezen. Hij heeft een bijzondere stem, met een hoogst eigenaardige manier van zinnen afbreken en weer aanhaken. Maar daar wen je snel aan.

Het is een prachtige en ontroerende reis naar zijn jeugd, met als aanleiding het overlijden van zijn moeder. Samen met zijn broer en zus haalt hij het huis waar zij de laatste jaren van haar leven, na het overlijden van zijn vader, alleen woonde leeg. Daarbij roepen vele objecten zo mogelijk nog meer herinneringen op, die de ik-persoon nauwgezet weergeeft. Waarbij hij zelf aantekent dat het misschien ook verzonnen herinneringen zijn, maar ze voor hem in ieder geval echt lijken.

De ik-persoon wordt net na WOII geboren in een streng gereformeerd gezin in Krommenie als vierde kind van een onderwijzer en zijn vrouw. De familie krijgt, 'omdat het de Heere behaagt' een hoop te verstouwen: zoon Jan, die net iets ouder is dan de ik-peroon sterft op 7-jarige leeftijd, en een jaar later ook zijn zusje Rita, een dreumes nog. Zijn ouders zijn er kapot van (hoewel ze dat natuurlijk niet mogen laten merken) en het gezin verhuist naar Den Haag. Daar groeit de ik-persoon verder op. Hoewel hij met liefde en ontroering over zijn ouders spreekt, kan hij niet anders dan de kleinburgerlijke manier waarop de opvoeding plaatsvond, en de effecten die dat op hem heeft gehad, veroordelen.

Zo mooi!
  • Gesloten huis by Nicolaas Matsier online - Unreal PDF book
  • Gesloten huis by Nicolaas Matsier
  • Jump Book Gesloten huis PDF download

Tags: download, nicolaas matsier, ebook, pdf, gesloten huis

Mirrors